Inför Gamlegårds 100-års jubileum

Inför Gamlegårds 100-års jubileum kommer här en reflektion.
Harpolirarna ordnar inte spelmansstämman.
Det har de gjort 20 (+1) år dessförinnan.
Nu är det stiftelsen Gamlegård som sköter det.
Men vår grundare Jan-Erik Wideberg måste få en eloge.
Han gjorde så mycket för musiken och byggandet av instrument!
Länken där han som den förste spelar på en nyckelharpa som tog 33 år på sig att bli färdigställd har länge varit publik.
Läs gärna texten som hör ihop med klippet på Youtube!
20140510 ”En nyckelharpa är född”

Men nästa klipp har inte varit sett av många.
Samma harpa kom i händerna på Sonia Sahlström år 2014 när instrumentet följde med till Tobo på en kurs.
Sonia är dotter till Eric Sahlström och synnerligen kompetent att bedöma en nyckelharpa.
Med benäget tillstånd från Sonia publiceras även denna film.
20140928 ”Sonia spelar på Nils nyckelharpa”

Tack Jan-Erik och Sonia!
Ni för folkmusiken framåt!

Smycke ur arkivet

I Harpolirarnas arkiv finns några smycken.
Här är ett i enkelhet från en skördegudstjänst.
Från 20151004 i Borlunda kyrka. Harpolirarna deltog i ”Mässa i folkton” av Åsa Jinder.
Tillsammans med kören Cantica Novae. Vid orgeln Bengt Nilsson.
Bilderna på vackra Borlunda kyrka tagna två månader tidigare.

Vi gläds åt att se och höra Åsa Jinder i Billinge den 27 maj 2018!

20151004 ”Sanctus” Borlunda kyrka