20230520 Spelmansstämma på Gamlegård, Billinge

Vi går händelserna i förväg…igen!
Det är återigen dags för en spelmansstämma i hjärtat av Skåne. Gruppen Harpolirarna anordnade stämma tjugo år i följd. Därefter blev det ett uppehåll. För några år sedan togs traditionen upp på nytt. I det sammanhanget tillkom Billinge Spelmanslag och i samarbete med Skånes Spelmansförbund, stiftelsen Gamlegård och Billinge Byalag kommer ännu en spelmansstämma att äga rum!


Stiftelsen Gamlegård i Billinge: Spelmansstämma


Vi börjar kl. 12 uppe i Billinge kyrka med en kort gudstjänst med mycket musik. Harpolirarna och Billinge Spelmanslag spelar under gudstjänsten. Allspelet tar sin början i kyrkan. Spelande ”Højby kyrkogårdslåt” går vi ner till Gamlegård och fortsätter med allspelet. Därefter vidtar spel efter spellista. Dansbana finns. Vi hoppas att många från olika håll i Skåne (och resten av världen) skriver upp sig till spel och dans!


Förhoppningsvis är vädrets makter nådiga men det finns en del lokaler i beredskap. Billinge Byalag ordnar med eftermiddagsfika till självkostnadspris. Fika bjuds till alla spelmän tack vare bidrag från Skånes Spelmansförbund.
I hopp om att både stora och små skall finna glädje i arrangemanget!
Välkomna!
Allspelsnoter finns hos Harpolirarna och Billinge Spelmanslag.

20230416 Uppstart Skånes Spelmanslag

Här kommer ett antedaterat inlägg.
Ett så viktigt datum att vi tar ut det i förskott.
Då inbjuder Skånes Spelmansförbund till att spela i Röstånga.
Där tänker Harpolirarna vara med!
Skånes Spelmansförbund önskar få ihop Skånes Spelmanslag.
Alla spelmanslag i Skåne skall förhoppningsvis ha fått en inbjudan.
Med inbjudan får man också en uppmaning att bidra med några låtar.
Ni kan tro att vi nappade!
Se vidare information hos Skånes Spelmansförbund.

Midgårds skola i Röstånga. Foto: svalov.se