20220710 Friluftsgudstjänst, Östra Sallerup

Denna spelning hade vållat mycket oro i lägret.
Vår spelledare hade dragit.
Inte till skogs men väl till fjälls.
Det är henne (Jenny) väl unnat men var finna en ny?
Sådana växer inte på trä’n!
Vi skulle, som i Robin Hood, kunnat utbrista ”Gud ske lov och pris”.
Mats Emanuelsson tog uppdraget och bättre spelledare går inte att finna.
Han kan nämligen det här med dans och hålla ordning på hur många repriser!
Vi hade även lyckan att vara förstärkta med Leif Börjesson på durspel.
Synnerligen fingerfärdig man.
Inledningsvis några regnstänk och sedan en försynt liten skur.
Därefter vackert väder.
Vackra Ringsjögillet dansade tre turer under gudstjänsten.
Spelade gjorde vi till Helsingborgaren + Fjällnäs, Skördekadrilj och Engelska för tre par + Budkavledansen.
Efter gudstjänsten bjöds det på utomordentligt gott kaffebröd och riktigt kaffe.
Se det var en spelning, det!

Östra Sallerup, friluftsgudstjänst med Ringsjögillet