Historik

Det började med Jan-Erik Wideberg, Leo Sydborn och Tuve Wällstedt, som i slutet av 70-talet spelade skånsk folkmusik.
Det blev kärnan i en liten grupp som kallade sig ”Låt Gå”.
Både fiol och träskofiol trakterades och så kom nyckelharpan. Jan-Erik som är slöjdlärare kunde visa hur man byggde.
Den större gruppen Harpolirarna växte fram ur knåpandet att bygga nyckelharpor och andra instrument. Allt fler byggde och allt fler ville spela.
Några av fruarna satt och hade långtråkigt. Det fanns bara en lösning, att hänga med. Så föddes gruppen alldeles i början av 80-talet. Den formella föreningen tillkom den 1 februari 1984 med uppgift att skapa intresse för och kunskap om traditionell musik och bygdekultur och att driva instrumentslöjd med inriktning mot äldre musikinstrument.
Harpolirarna inriktar sig på skånska låtar, men är inte främmande för andra traditioner. Utöver kromatisk nyckelharpa trakteras fiol, träskofiol, flöjter, dragspel, bas och gitarr.
Vi sjunger också gamla visor. Gruppen gör egna arrangemang av låtarna. Harpolirarna övar varje vecka och då oftast i Vuxenskolans lokaler i Eslöv.
Harpolirarna spelar ofta till dans. Det är naturligt i det nära samarbetet med folkdanslaget Ringsjögillet, som sedan mer än 40 år varit verksamt i Eslöv. Dansmusiken spänner över såväl gammaldans som folkdans.
Efter Jan-Eriks bortgång har byggandet av instrument försvunnit. Finns dock medlemmar som förvaltar kunnandet. Medlemmarna i gruppen har skiftat och är nu 15 stycken runt om från Skåne.